fbpx
Zaznacz stronę

Program

Kodowanie i odkodowywanie

Tworzenie i myślenie.

Zabawy logiczne i kreatywne.

To wszystko będzie się działo podczas zajęć Akademii Kodowania!

Świat współczesny wymaga od ludzi rozwijania się przez całe życie. Nasze dzieci będą korzystać z przeróżnych umiejętności podczas swojego życia. Będą szukać, rozwiązywać problemy, współpracować – i te umiejętności warto ćwiczyć od najmłodszych lat. I można – właśnie podczas zajęć programu Akademii Kodowania Kodija.

Ten program to holistyczne podejście do dzieci, ich rozwoju i utrwalania ich wiedzy oraz umiejętności.

Akademia Kodowania Kodija daje szansę na wszechstronny rozwój każdego dziecka.

Czy wiesz, że według OECD 65% dzieci rozpoczynających dziś edukację będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją?

Dlatego program Akademii Kodowania Kodija to:

k

Autorski program

Program zajęć bazuje na rozwijaniu  umiejętności oraz postaw i nawyków, które warto pielęgnować u każdego dziecka.

Kształcenie umiejętności

Formułowanie problemów, zbieranie danych, rozkładanie na części, rozpoznawanie schematów, tworzenie modeli, algorytmów, wykrywanie błędów, zrozumiałe i skuteczne komunikowanie się, ocenianie, logiczne myślenie.

Kształcenie postaw i nawyków

Poszukiwanie rozwiązań, kreatywność i pomysłowość, udoskonalanie projektów, wytrwałość i cierpliwość, współpraca w grupie i w parach, zdrowy dystans do technologii.

g

Zajęcia dostosowane do wieku

Grupy w przedziałach wiekowych: 4-6, 7-9 i 10-12 lat pozwolą na współdziałanie dzieci.

Nowoczesne i ponadczasowe narzędzia

Wszystko zaczyna się od kartki z ołówkiem, ale nieobce są nam narzędzia bardziej nowoczesne!

Metody aktywizujące

Działanie, działanie i jeszcze raz działanie! Dzieci uczą się przez działanie – i to jest główna koncepcja Akademii Kodowania Kodija!

Zobacz harmonogram zajęć

Zajęcia w przedszkolach i szkołach są ustalane indywidulanie.